Tkanina
- May 07, 2018 -

Tkanina to płaski arkusz tkanki miękkiej składający się z małych, długich, elastycznych przedmiotów, które są skrzyżowane, związane i połączone. Tkaniny są wykonane z przędz, które mają wzajemny stosunek. Dzianina składa się z przędz, które mają zbaczający związek. Włóknina składa się z nici mających związek z połączeniem. Trzecia tkanina składa się z przędz, które mają związek krzyżowy / węzeł.


Wiele tkanin tworzy stabilny związek i tworzy tkaninę. Krzyże, załamania i połączenia są trzema stabilnymi związkami strukturalnymi, które może wytwarzać przędza. Utrzymuje stabilną formę i szczególne właściwości mechaniczne tkaniny. Analiza grup przędzy w tkaninie i jej kierunku ruchu, zasad działania i kształtowania relacji, pozwala wyraźnie zrozumieć różnorodność tkanin.


Para: Transparent

Następny: Pochodzenie tkaniny