Struktura przędzy
- May 07, 2018 -

Relacja krzyżowa: po tym, jak obie grupy przędzy spotykają się w linii prostej, naprzemiennie kontaktują się ze sobą, tworząc trwały związek podtrzymujący.

Uzwojenie: styk wewnętrznej strony łuku po naprężeniu zakrzywionej przędzy stanowi stabilne zużycie.

Relacja połączenia: Przędze, które są blisko lub stykają się ze sobą, zależą od stabilnego związku utworzonego przez siły zewnętrzne, takie jak wiązanie.